Sayfa Yükleniyor..Lütfen Bekleyiniz..
Ödevyap.net Web sitesine Hoşgeldiniz

Site Ekle
E-Mail:
Şifre:
• Üye Ol Şifremi Unuttum
Aktivasyon Mailim Gelmedi
Hızlı Gezin
Ana Sayfa
Bağlantılar
Becayiş
Bilim Adamları
Biliyor musun?
Deneyler
Ders Animasyonları
Ders Notları
Ders Sunuları
Download
Forum
Görüntülü Dersler
Güzel Sözler
İletişim
Makaleler
Merak Edilenler
Müzik Portalı
Onlinetest
Oyunlar
RSS Kaynaklary
Sınavlar
Terimler Sözlüğü
Top List
Video Paylaşım
YENi ARAYÜZ
Önemli Siteler
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sosyal Güvenlik
Resmi Gazete
Nüfus Genel Müdürlüğü
ÖSYM
Muhasebat
E-Devlet

Hızlı Erişim
TC Kimlik Sorgu
ÖSYM Sonuç
SSK Hizmet Süresi
E-Okul Veli
Ehliyet Sınav Sonuçları
ADNKS İstatistik
Seçim Sandığı Sorgula

Dost Siteler
KPSSdoktoru.com
DGSdoktoru.com
Web Avcısı

Tavsiyeler
WarezYükle.com
FenOkulu.net
Site Ekle

Aydın Elektrik
Erbaaliyiz.com
Mustafa Koç

DersDoktoru.Com - Fen ve Teknoloji - Besin Zinciri ve Enerji Akışı Dersi Sunusu nu İzle - Ders İzle - İnternet TV - İnternet Dersanesi - Online Ders Ders Notları | Ders Animasyonları | Ders Sunuları | Ders Sunumları |

Fen ve Teknoloji - Besin Zinciri ve Enerji Akışı - Lokman Baş
(29.07.2010 11:58:45)

«««Geri
 • Fen ve Teknoloji - Besin Zinciri ve Enerji Akışı

 • Bu Sayfayı Paylaş
  Facebook'a Ekle Diigo'ya Ekle Google Ekle Yumile Ekle Yahoo Ekle Msn Ekle Netspace Ekle Ask Ekle Clesto Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Submit to Jeqq Spurl Ekle Technorati Ekle Newsvine Ekle Simpy Ekle BlinkList Ekle Shadows Ekle
  Bir Eksiklik Varsa Tıklayınız:Kırık Link Bildir
  Etiketler: besin zinciri, enerji akışı, sunu, sunum, powerpoint, slayt gösterisi, fen ve teknoloji, indir

   

  EKOSİSTEMLER
  Canlı varlıklar, canlı ve cansız çevreleriyle çeşitli
  karmaşık ilişkiler kurarak yaşamlarını sürdürürler
  ve böylece ekolojik sistemleri oluştururlar.
  Ekosistem olarak isimlendirilen bu karmaşık
  sistem ―Belli bir bölgede yaĢayan ve
  birbirleriyle devamlı etkileĢim
  içinde olan canlılar ile bunların
  cansız çevrelerinin oluĢturduğu bir
  bütün‖ şeklinde tanımlanır. BİYOSENOZ-BİYOTOP
   Belirli bir ortamda
  yaşayan canlıların
  tümüne
  biyosenoz,
   Bunların barındıkları
  ortama da
  biyotop
  denir. EKOSĠSTEM
   Ekosistem bu ikisinin iliĢkisi ortak
  tanımlanabilir;
  Biyotop + Biyosentez =
  Ekosistem
  Ekosistem = Komünite
  (canlılar) + Cansız ÇevreBüyüklüğü çok değişik olan tüm
  ekosistemlerin öğeleri ve işlevleri
  aynıdır,
  Yani her ekosistem üretici tüketici
  ve ayrıştırıcılar şeklinde canlılarla,
  inorganik ve organik maddeler,
  Fiziksel şartlar gibi cansız
  öğelerden oluşmuştur.Ekosistemi oluĢturan öğeler,
  baĢlıca dört gurupta toplanır.
  1-Cansız varlıklar:
   (inorganik ve organik
  maddeler),
  2-Primer üreticiler.
  (yeşil bitkiler)Ekosistemi oluĢturan öğeler,
  baĢlıca dört gurupta toplanır
  3-Tüketiciler
  2 gruba ayrılır:
  1. derecede tüketiciler
  (ot oburlar)
  2. derecede tüketiciler
  (etoburlar)Ekosistemi oluĢturan öğeler,
  baĢlıca dört gurupta toplanır
  4-AyrıĢtırıcılar
  (bakteri ve mantarlar)
   Bunlar ölü canlı parçalarını ayrıştırarak
  hayatlarını sürdürürler
   Organik maddeleri ayrıştırır ve bunların
  anorganik elementlere daha sonra yeniden,
  fotosentez yapan bitkilerin alabilmesi için
  açığa çıkarır.CANLILARDA BESLENME
  ġEKĠLLERĠ
   Hücredeki besinlerin metabolizmada kullanılmasına
  beslenme denir.
  Bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
  Beslenme sırasında kullanılan su ve
  mineralleri bütün canlılar dışarıdan hazır
  olarak alırlar.
  Organik yapıda olan protein, yağ, vitamin
  ve şekerlerin karşılanması canlılarda farklı
  şekillerde gerçekleşmektedir.CANLILARDA BESLENME
  ġEKĠLLERĠ1.Üretici Beslenme
  (Ototrofluk)
   Organik besin ihtiyacını fotosentez yaparak
  karşılamadır.
   Hücrelerinde taşıdıkları klorofiller yardımıyla
  güneş enerjisini emerek organik besin
  yapılmasında kullanırlar.1.Üretici Beslenme
  (Ototrofluk)
  Ürettikleri besinin bir
  kısmını yaşam
  olaylarında kullanırken
  bir kısmını da yedek
  olarak depolarlar.
   Yeşil bitkiler, öglena,
  mavi yeşil alg ve bazı
  bakteriler bu gruba
  girerler.2. Tüketici Beslenme
  (Heterotrofluk)
  Organik besin ihtiyacını dıĢarıdan
  hazır alarak karĢılanmasıdır.
  Beslenme de kullandıkları kaynağa göre dört
  alt grubu bulunur.
  A.)OTÇUL BESLENME
  B.)ETÇĠL BESLENME
  C.)HEM ETÇĠL HEMOTÇUL BESLENME
  D.)ÇÜRÜKÇÜL BESLENMEA. Otçul beslenme:
   Besin ihtiyacını bitkisel besinlerden karşılarlar.
   Bitkilerin kök, gövde, yaprak, meyve ve
  tohumlarında depolanmış olan besinleri
  kullanırlar.
   Ağız ve sindirim kanalları otların sindirimini
  sağlayacak şekilde farklılaşmıştır.
   Ağızlarında azı dişlerin sayısı fazla olup
  yüzeyleri de genişlemiştir.
   Sindirim kanalları otların selülozunu
  parçalayabilmek için etçillere oranla daha uzun
  yapıdadır. A. Otçul beslenme:
   At, inek, keçi, koyun, serçe, çekirge,
  kelebek,ağaç kakan bu gruba girer.B. Etçil beslenme:
   Besin ihtiyacını
  hayvansal kaynaklardan
  karşılarlar.
   Hayvansal
  organizmaların
  vücudunda depolanmış
  olan besinleri
  kullanırlar. B. Etçil beslenme:
  Ağız ve sindirim kanalları etlerin
  parçalanmasını sağlayacak şekilde
  farklılaşmıştır.
  Ağızlarında köpek ve kesici dişleri
  gelişmiş yapıdadır.
  Sindirim kanalları otçullara göre daha
  kısadır.B. Etçil beslenme
   Aslan, şahin, yılan, köpek balığı, kurbağa, akrep, bit,
  kurt, tilki, kartal, timsah bu gruba girer.C. Hem otçul hem etçil
  beslenme:
   Besin kaynağı olarak hayvansal ya da bitkisel
  kökenli organizmaları kullanırlar.
   Ağız ve sindirim kanalları hem etçil hem otçul
  beslenecek şekilde farklılaşmıştır. C. Hem otçul hem etçil
  beslenme:
   İnsan, ayı, kaplumbağa, evcil kedi ve köpek,
  karga, tavuk, fare ve bazı balıklar bu gruba girer.D. Çürükçül beslenme
  (Saprofitlik) :
  Besin ihtiyacını ölmüş canlıların
  vücutları ve sindirim atıklarını
  kullanarak karşılarlar.
  Ağız ve sindirim kanalları yoktur.
  Besinleri vücut dışında çürüterek
  sindirir ve emerler.D. Çürükçül beslenme
  (Saprofitlik) :
   Çürütme faaliyeti
  sonucu çevrede
  bulunan canlı
  kalıntılarını ayrıştırarak
  toprağa karıştırırlar.
   Böylece doğal temizlik
  sağlanır. Toprağın
  mineral oranının
  artmasını sağlar.
  Çürükçül
  beslenen canlılar
  çoğunlukla
  toprak
  yüzeyinde ve
  içinde
  bulunurlar.D. Çürükçül beslenme
  (Saprofitlik) :
  Bakterilerin
  büyük bir kısmı,
  küf
  mantarları,
  Ģapkalı
  mantarlar ve
  maya
  mantarları bu
  gruba girer.BESĠN ZĠNCĠRĠ:
   Ekosistemdeki
  enerjinin birincil
  kaynağı güneĢtir.
   Dünyadaki tüm
  canlılar yaşamlarını
  sürdürebilmek için
  enerjiye ihtiyaç
  duyarlar.
   Canlılar arası ilişkinin
  temelinde beslenme
  bulunur.
  Canlı organizmalar
  organik besin
  ihtiyaçlarını
  karşılamak için
  kendisine uygun
  olan diğer
  organizmaların
  vücudunu kaynak
  olarak kullanırlar.BESĠN ZĠNCĠRĠ:
  Ekosistemdeki madde ve enerji
  nakli organizmalar arasında
  görülen besin zinciri yoluyla olur.
  Besin zinciri ekosistemdeki
  canlılardan birinin diğerini besin
  olarak alması sonucu oluşan bir
  zincirleme olaydır.BESĠN ZĠNCĠRĠ
   Üretici ve tüketici canlılar arasında bir zincirin
  halkaları şeklindeki beslenme ilişkisine besin
  zinciri denir.
  Bütün canlıların kullandığı
  enerjinin temel kaynağı güneĢ
  enerjisi olup besin zinciri bu enerjinin
  canlıdan canlıya aktarılmasını sağlar. BESĠN ZĠNCĠRĠ
   Bitkiler tarafından üretilen enerji önce ot
  oburlara oradan da etoburlara geçer.
   Doğada var olan enerji, beslenme ilişkileri ve
  diğer ekolojik ilişkilerle, biçim ve yer
  değiştirerek sürekli yenilenir, asla kaybolmaz.
  Besin zincirleri fotosentez
  yapılmasıyla başlar ve artıkların
  çürütülmesiyle biter.BESĠN ZĠNCĠRĠBESĠN ZĠNCĠRĠ
  1. halka – Üreticiler—
  (Fotosentezle organik besin
  üretirler, güneĢ enerjisini ilk
  olarak kullanırlar.)
  2. halka – Otçullar—
  (Üreticilerin depoladığı enerjiyi
  birinci derece tüketici olarak
  kullanırlar.)3. halka – Etçiller—
  (Üreticilerin depoladığı
  enerjiyi ikinci derece tüketici
  olarak kullanırlar.)
  4. halka – Yırtıcılar–
  Üreticilerin depoladığı
  enerjiyi üçüncü derece
  tüketici olarak kullanırlar.)5. halka – Çürükçüller-
   ÖlmüĢ bitki ve hayvan artıklarının
  yapısındaki organik maddeleri
  parçalayarak toprağa karıĢmasını
  sağlayan canlılara indirgeyici (ayrıĢtırıcı)
  denir.
   Ölen canlıları ve kalıntılarını ayrıştırarak
  beslenirler.
   Artan besin ve enerjinin fazlası, toprakta
  birikerek fosil yakıtların oluşmasına neden olur Ders dıĢı etkinlik: ( S–18)
  Besin zincirine örnekler:
   1- Ot, fare, tilki, dağ
  aslanı (üç üyeli bir
  zincir)
   2- Ot, çekirge,
  kurbağa, yılan, atmaca
  (dört üyeli bir zincir)
   3- Yonca, dana, insan,
  (üç üyeli bir zincir) ENERJĠ PĠRAMĠDĠ:
  Besin zincirinin her bir
  halkasındaki canlıların birey
  sayılarının karşılaştırılmasıyla
  enerji piramidi oluşur.
  Bu nedenle enerji piramidinin ilk
  katında üreticiler ve son katında
  yırtıcı canlılar bulunur.
  Çürükçüller her bir katla ilişki
  halindedir.ENERJĠ PĠRAMĠDĠ:
   Bu piramitlerin temel amacı eko
  sistemdeki enerji akıĢını daha
  somut olarak görebilmektir.
   Böylece çeşitli eko sistemleri bir birleriyle
  karşılaştıracak bir model elde edilmiş olur .
   (Farklı ekosistemleri birbiri ile karşılaştırmak
  amacıyla düzenlenirler.) Kara
  ekosistemlerin
  de genellikle
  piramit
  3 veya 4
  basamaklıdır.  Ancak su ekosistemlerinde piramit 4
  ya da 5 basamaklı olabilir.
   Çünkü denizlerde üreticiler çoğunlukla
  mikroskobik fitoplanktonlardan
  oluşur.
  Fitoplanktonlar ot obur balıklara,
  ot obur balıklar da daha büyük et
  obur balıklara yem olur. Örneğin;
   Üreticilerin toplam net enerji
  üretimi 1000
  Kilokalori/metrekare/yıl iken,
   Ot oburların 100 K Cal. /m2/yıl,
   Et oburların 10 K. Cal. /m2/yıl
  olur.
   Son besin düzeyindeki hem etçil
  hem de otçullarda (omnivorlar)
  ise 1 Kcal/ m2/yıl’dır.
   Yani 4.basamakta üretim 1 K.
  Cal. / m2/yıl ‘a düşmektedir ki bu
  da her basamakta ortalama %90
  enerji kaybı olduğunu gösterir.
  Üstteki enerji
  piramidi her
  basamağın yılda
  metre kare başına
  enerji üretimini ve
  metabolik enerji
  kaybını
  özetlemektedir.  Her enerji dönüşümünde bu örneğe yaklaşık
  %90 oranında enerji kaybı olmakta, o besin
  düzeyine ulaşan enerjinin ancak %10 u bir
  sonraki beslenme düzeyine aktarılabilmektedir.
  Aktarılabilen bu enerjiye
  kullanılabilir enerji denir.
   Geri kalan enerji artık kullanılamayacak bir
  enerji şekline dönüşür.
   Bu enerji düşük sıcaklıktaki ısı enerjisidir:  GüneĢten alınan ıĢık enerjisi 1.
  kattan yukarıya doğru besinler
  içerisinde aktarılmaktadır.
   Enerji piramidinde, aşağıdan
  yukarıya doğru her kattaki;
   – Canlı sayısı azalır,
   – Tür sayısı azalır,
   – Toplam besin ve enerji miktarı
  azalır,
   – Vücutta biriken artık oranı artar,
  şeklinde değişmeler görülür.Enerji piramidin her bir
  katındaki besin ve
  enerjinin;
  Bir kısmı canlının
  yaĢamında kullanılırken,
  Depo edilen miktarı sonraki
  katlara aktarılır.Besin Zinciri ve Enerji
  Piramidinin Bozulması;
  Doğal
  ortamlardaki aşırı
  değerdeki
  olumsuz değişme
  ve gelişmeler
  ekosistemlerdeki
  canlı yaşamını ve
  düzenini bozar. Besin Zinciri ve Enerji
  Piramidinin Bozulması;
   Salgın hastalıklar,
  aĢırı avlanmalar,
  iklim Ģartlarının
  değiĢmesi,
  kuraklıklar, don,
  sel, deprem, fırtına,
  kimyasal - biyolojik
  ve nükleer
  kirlenmeler besin
  zincirinin iĢleyiĢini
  bozar.ENERJĠ AKIġI:
  GüneĢ ekosistemlerin tek enerji
  kaynağıdır.
   Bazı canlılar doğal enerjiden faydalanarak
  ürettikleri maddeleri besin zinciri yoluyla
  diğer canlılara vermek suretiyle enerji
  akıĢını sağlarlar.
   Enerji akıĢı iki aĢamada gerçekleĢir.1.AġAMA
   Birinci aşamada yeĢil bitkiler güneĢ
  enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal
  enerjiye çevirerek besinsel ürünlerde
  depolar.
   Bitki dokularında organik madde olarak
  depolanan bu enerjinin bir kısmı, bitkilerin
  yaşamları için kullanılır,
   diğer kısmı beslenme yoluyla ot obur
  hayvanların vücuduna geçer. 2.AġAMA
   Ġkinci aşamada ise hayvanlar bu bitkileri ve
  birbirlerini yiyerek gerekli enerjiyi
  sağlarlar,
   A—Otçullar da besin yoluyla aldıkları bu
  enerjinin bir kısmı kendi yaşamları için enerji
  şeklinde kullanılır; kalan kısmını depolar ve ot
  obur hayvanları yiyen etobur hayvanlara
  aktarılır.
   B—Etçillerde ot oburları ve birbirlerini yiyerek
  bu depolanmış organik maddeyi enerji üretimi,
  büyüme, gelişme ve üretimi için kullanır.Besin zincirinin son halkasını
  ayrıştırıcılar (parçalayıcılar) oluşturur.
   Ekosistemlerin çoğunda enerjinin önemli bir
  kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır.
   Bunlar canlı artıkların (ceset, dışkı vb.)
  ayrıştırarak organik maddeleri, mineralleri
  ayrıştırarak inorganik maddelere
  dönüştürürler ve tekrar toprağa iade ederler.
   Bu İnorganik maddeler ve minerallerde yeşil
  bitkiler tarafından alınarak tekrar organik
  maddelere çevrilirler.Böylece, son tüketicilere doğru
  sürekli ve tek yönlü bir
  enerji akıĢı sağlanır.
  Zincirin her bağlantısı yiyecek
  düzeyi olarak bilinir.
  Böylece tabiattaki madde
  döngüsü devam eder.Ġnsan genellikle besin
  zincirinin son halkasıdır.
   İnsanlar bitki yedikleri zaman birincil
  tüketicilerin yiyecek düzeyine bağlı olurken, et
  yedikleri zaman ikincil tüketici olurlar.
   Tabiatta birçok küçük besin zinciri birbiri içine
  geçmiş durumdadır.
   İç içe geçmiş besin zincirlerinin tümüne
  besin ağı denir. Besin zinciri veya besin
  ağını oluĢturan canlılar
  arasında bir denge vardır.
   Herhangi bir basamaktaki bir değişim hayvan
  popülâsyonları arasındaki dengeyi bozar ve
   herhangi bir basamaktaki değiĢimi onun
  üzerindeki veya onunla beslenen
  basamağı etkiler, değiĢimlere hatta
  açlıktan ölüme sebep olur. Örneğin;
   fareler ortadan kalktığında bunla beslenen
  yılan, tilki çakal, yırtıcı kuşlar, baykuş gibi
  hayvanlar açlıktan ölür.
   Veya tersi bir durumda, ortamdaki yılın,
  tilki, çakal yırtıcı kuşlar, baykuş gibi
  hayvanlar ortamdan kaldırılırsa köyler ve
  kentler fare istilasına uğrar
   (Dört sene önceki Samsun ve Muğla’daki
  sıçan istilası gibi). Fare ve sıçanların çoğalmasıyla
  tarladaki sebzeye, meyveye
  verilen zarar arttığı gibi,
  veba, kuduz, tularemi, beyin
  zarı iltihaplanması, kolera,
  kanamalı sarılık gibi birçok
  hastalıkların yayılmasına sebep
  olur. DEĞERLENDĠRME:
   1-) Ekosistem ne demektir? Hangi
  elemanlardan oluşur?
   2-)Canlılar beslenme ilişkilerine göre kaça
  ayrılırlar?
   3-) Besin zinciri ne demektir? Nasıl oluşur?
   4-) Ekolojik piramitler ne demektir? Enerji
  piramidi hangi basamaklardan oluşur? Ne
  amaçla hazırlanır?
   5-) Enerji akışı nasıl gerçekleşir?
   6-) Besin zinciri bozulursa hangi sonuçlar ortaya
  çıkar?


  Besin Zinciri ve Enerji Akışı Konusu İçin Hakkında Daha Geniş Bilgi İçin TIKLAYINIZ


  4.7.2020 14:02:20
  Bir Bilgi | Paylaş
  Michel Jordan basketbol oynadığı yıllarda, bir yılda Nike'den, Nike'ın Malezya fabrikası personelinin hepsinden daha fazla para kazanıyordu.
  DersDoktoru.comSitene Ekle
  Bir Söz | Paylaş
  .(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara” diye cevap verdi.
  (Hadis-i Şerif)
  DersDoktoru.com Sitene Ekle
  Ders Animasyonları
  Basit Makinalarla Ev Y...
  Çiçeğin Kısımları ve T...
  Kaldırma Kuvveti...
  Tozlaşma...
  Paramesyumda Taşıma...

  Ders Sunuları
  Kuvvet ve Hareket - Ya...
  Atom Teorileri...
  Atom hakkında çalışmal...
  Bilim insanlarının at...
  Atom ve Bilim Adamları...

  Görüntülü Dersler
  Osmanlı'nın Dağılma Dö...
  Gaz Basıncı...
  Genleşme...
  Eylemsizlik...
  Elektriklenme...

  Ders Notları
  Solunum Sistemi - İlkö...
  Enerji Kaynakları ve G...
  Denetleyici ve Düzenle...
  Problem ve Problem Çöz...
  Microsoft Excel 2007...

  Bilim Adamları
  Ebu'l Vefa...
  Diyofantus...
  Charles Hermite...
  Charles Emile Picard...
  Cabir Bin Eflah...

  Deneyler
  Çift Yarık Deneyi - Qu...
  Plazmoliz ve Deplazmol...
  Elektrik Sarkacı (Elek...
  Yüklü Bir Ebonit Çubuğ...
  Yapraktaki Stoma Hücre...

  Terimler
  Hücre içi sindirim...
  Hücre dışı sindirim...
  Humus...
  Homospor...
  Homonom metamerizm...

  İnternet Adresleri
  müzik listeleri...
  Askermekani...
  Ankara Bilgisayar Serv...
  Chip Satışı...
  Ankara Ev Taşıma...
  Sitemiz tüm tarayıcılarla uyumludur. En uygun görüntüyü 1024x768 ve daha üzeri çözünürlükte; 32 bit renk derinliğinde elde edebilirsiniz... ...
  Telif Hakkı © 2009 - LookMer. Tüm Hakları Saklıdır. | Lokman BAŞ