Sayfa Yükleniyor..Lütfen Bekleyiniz..
Ödevyap.net Web sitesine Hoşgeldiniz

Site Ekle
E-Mail:
Şifre:
• Üye Ol Şifremi Unuttum
Aktivasyon Mailim Gelmedi
Hızlı Gezin
Ana Sayfa
Bağlantılar
Becayiş
Bilim Adamları
Biliyor musun?
Deneyler
Ders Animasyonları
Ders Notları
Ders Sunuları
Download
Forum
Görüntülü Dersler
Güzel Sözler
İletişim
Makaleler
Merak Edilenler
Müzik Portalı
Onlinetest
Oyunlar
RSS Kaynaklary
Sınavlar
Terimler Sözlüğü
Top List
Video Paylaşım
YENi ARAYÜZ
Önemli Siteler
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sosyal Güvenlik
Resmi Gazete
Nüfus Genel Müdürlüğü
ÖSYM
Muhasebat
E-Devlet

Hızlı Erişim
TC Kimlik Sorgu
ÖSYM Sonuç
SSK Hizmet Süresi
E-Okul Veli
Ehliyet Sınav Sonuçları
ADNKS İstatistik
Seçim Sandığı Sorgula

Dost Siteler
KPSSdoktoru.com
DGSdoktoru.com
Web Avcısı

Tavsiyeler
WarezYükle.com
FenOkulu.net
Site Ekle

Aydın Elektrik
Erbaaliyiz.com
Mustafa Koç

DersDoktoru.com Güncel Haberler Taşımalı Ortaöğretim Genelgesi ve Tablolar: Taşımalı Ortaöğretim Genelgesi ve Tablolar (Word Olarak) | Ders Notları | Ders Animasyonları | Ders Sunuları | Ders Sunumları | Görüntülü Dersler | Online Testler | Bilim Adamları | Deney ler | Terimler | Forum |

Bu haber  8139 Kez Okundu   | Ekleme Tarihi: 02.08.2012 14:23:07
Bu Sayfayı Paylaş
Facebook'a Ekle Google Ekle Yumile Ekle Yahoo Ekle Msn Ekle Netspace Ekle Ask Ekle Clesto Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Submit to Jeqq Spurl Ekle Technorati Ekle Newsvine Ekle Simpy Ekle BlinkList Ekle Shadows Ekle

« Önceki Haber | | Sonraki Haber »

 Taşımalı Ortaöğretim Genelgesi ve Tablolar

 Taşımalı Ortaöğretim Genelgesi ve Tablolar (Word Olarak)

Yazının orjinalini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz...

 

TABLOLARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgi :

a) 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

b)     Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği,

c)      Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu,

ç) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği,

d)     Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği,

e)      Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği.

Bakanlığımızca 2010-2011 eğitim öğretim yılı için ilk defa 9 uncu sınıflar için uygulanan Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 9 ve 10 uncu sınıf öğrencilerine yönelik olarak yürütülmüş, uygulamada ilköğretim okullarından mezun olup çeşitli nedenlerle ortaöğretime erişimde sorunlar yaşayan öğrencilerin okullara erişimleri sağlanarak, öğle yemeği hizmeti verilmesi amaçlanmıştır.

İlgi (a) Kanunla zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte 9 uncu ve 10 uncu sınıf öğrencileri ile birlikte 11 inci ve 12 inci sınıf öğrencileri de taşımalı ortaöğretim kapsamına alınacaktır.

Bu doğrultuda il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gereken ön hazırlık ve etüt çalışmaları başlatılacak, ihaleler ile ilgili iş ve işlemler ivedilikle sonuçlandırılacaktır. İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde öğrencilerin eğitim öğretimlerinin aksamaması için mülki idare amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır.

Taşımalı ortaöğretim uygulaması aşağıda sıralanan maddeler çerçevesinde yürütülecektir.

 1. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğünde ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, en az bir taşıma merkezi ilkokul, ortaokul müdürü ve Taşımalı Ortaöğretim kapsamındaki lise müdürlerinden olmak üzere, en fazla yedi üyeden oluşan Planlama Komisyonu kurulacaktır.
 2. İl ve ilçelerde, yeni eğitim öğretim yılında Taşımalı Ortaöğretim kapsamına alınacak yerleşim birimleri ile uygulama kapsamındaki okulların seçimi ve plânlamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan bu komisyon, il/ilçe millî eğitim müdürünce belirlenen aralıklarla, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ve sonrasında toplanacaktır.
 3. Kendi bölgelerindeki Taşımalı Ortaöğretim ile ilgili görüşlerini bildirmek ve toplantılara katılmak üzere il millî eğitim müdürü tarafından en az bir eğitim denetmeni görevlendirilecektir. İhtiyaç duyulması hâlinde, ilgili yerleşim birimlerinin köy muhtarları ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilecektir.
 4. Komisyonun aldığı kararlar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra uygulamaya konulacaktır.
 5. Planlama Komisyonu aşağıdaki görevleri ifa edecektir.

a) Yerleşim birimlerindeki ortaöğretim (lise) çağ nüfusu ile öğrenci sayılarını sınıflara göre tespit edip değerlendirmek.

 

 

b)     Taşımalı Ortaöğretim kapsamına alınacak veya çıkartılacak okul ve yerleşim birimlerini

gruplandırarak okul ve öğrenci sayılarını tespit etmek.

 

c)     Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartlan elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin,"

öncelikle pansiyonlu okullara yerleştirilmelerini sağladıktan sonra, taşıma kapsamına alınacak diğer

öğrencilerin planlamasını yapmak.

 

d)     Öğrencisi taşınacak yerleşim birimi, okul ile öğrenci sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla

taşınacağını, aracın izleyeceği güzergâh ve durakları ile saatlerini belirlemek.

 

e)     Uygulama kapsamına alınan yerleşim birimlerinin ilgili ortaöğretim kurumuna uzaklığını ve ulaşım

planını gösteren taşımalı ortaöğretim haritalarını (A4 ebadında) hazırlatmak.

 

f)   Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları ile sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri

belirlemek.

 

g)     Genelge ekinde yer alan Taşımalı Ortaöğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile hazırlanan gerekçeli raporu millî

eğitim müdürlüğüne sunmak.

 1. İlde millî eğitim müdürü veya ilgili müdür yardımcısının başkanlığında, taşımalı eğitim uygulamalarından

  sorumlu şube müdürü, Taşımalı Ortaöğretim Uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve eğitim

  denetmenleri başkan yardımcısından oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulacaktır.
 2. Değerlendirme Komisyonu aşağıdaki görevleri ifa edecektir.

 

a)     İl ve ilçelerde, plânlama komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve ilçeler arasında

eş güdümü sağlamak.

 

b)     Komisyon başkanının belirlediği tarihlerde toplanmak, ihtiyaç duyulması hâlinde işbirliği yapılması

gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarının müdür yardımcısı veya şube müdürlerinin de toplantılara

katılmalarını sağlamak.

c)     Komisyon kararlarını valiliğin onayına sunmak.

 

d)     İlçelerin Taşımalı Ortaöğretim Bilgi formu (Ek 1) ile gerekçeli raporlarını inceleyerek, taşıma

kapsamına alınacak yerleşim birimlerinin uygunluğunu tespit etmek.

 

e)     Başka bir il veya ilçeden öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini plânlamak ve il veya ilçeler

arasında koordinasyon sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

 

f)    İl düzeyinde taşımalı ortaöğretim plânlamasına son şekli verilerek Taşımalı Ortaöğretim Bilgi Formuna

(EK-1) göre valilik onayına sunulmasını sağlamak.

 1. Taşımalı    ortaöğretime ait ödenekler il özel idare müdürlüklerine aktarılmak üzere defterdarlık muhasebe

  müdürlüklerine gönderilecek ve ihale işlemleri buna göre yürütülecektir. Bu konuda farklı bir uygulama söz

  konusu olduğunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
 2. İhale sonrasında il millî eğitim müdürlüklerince il geneli Ek-1 ve Ek-2 formlar hazırlanarak 2012 yılı Ekimayı sonuna kadar "dhgm_satinalma@meb.gov.tr" elektronik posta adresine, ayrıca Destek Hizmetleri Genel

  Müdürlüğü Satın Alma Grup Başkanlığına yazı ekinde gönderilecektir. İlçe millî eğitim müdürlükleri

  Bakanlığımıza ihale evrakı göndermeyecektir.
 3. Taşımalı ortaöğretim taşıma ve yemek giderlerine ilişkin il milli eğitim müdürlüklerinin ödenek talepleri

  Ek-2 formları dikkate alınarak karşılanacaktır. Gönderilen ödeneklerin hak sahiplerine ödenmesinde ilgili okul

  müdürlüklerinin raporları dikkate alınacaktır. Ödenek talepleri, önceki aylarda kullanılmayan ödenek miktarları dikkate alınarak yapılacaktır. Ödenek talebi ile ilgili işlemleri il millî eğitim müdürlükleri il geneli için yürüteceklerinden, ilçe millî eğitim müdürlükleri Bakanlığımızdan doğrudan ödenek talebinde bulunmayacaktır.
 1. 2012-2013 eğitim öğretim yılında Taşımalı Ortaöğretim Uygulamasına bu Genelgede belirtilen şartları taşıyan 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri alınacaktır.
 2. Öğrencilerin öncelikle ilgi (ç) ve (d) Yönetmelik esaslarına göre pansiyonlara yerleştirilmeleri sağlanacak ve pansiyonlardaki boş kapasiteler doldurulacaktır. Pansiyona yerleştirilemeyen öğrenciler taşımalı ortaöğretim kapsamına alınacaktır.
 3. Taşımalı ortaöğretim kapsamındaki okulların derse giriş ve çıkış saatleri dikkate alınarak güzergâh birleştirilmesi yapılacak ve araçların geliş-gidiş hareketleri buna göre düzenlenecektir.
 4. Taşınan öğrenciler, okulların fiziki imkânları doğrultusunda, geliş ve gidiş saatlerinde oluşan boşluklarda sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri ile kitaplık ve kütüphanelerden yararlandırılmaya çalışılacaktır.
 5. Taşımalı ortaöğretim planlamasında öğrencilerin taşıma ve yemek hizmetlerinde uygulama bütünlüğü sağlanması amacıyla gerektiğinde taşımanın yoğunlaştırıldığı merkez okullar tespit edileceği gibi güzergâh üzerinde bulunan okullara da taşıma yapılabilecektir.
 6. İhalelerde, ilgi (b) Yönetmelik esaslarına göre, taşımalı ilköğretimde kullanılan yaklaşık maliyet formülünden yararlanılacaktır.
 7. Normal öğretim yapan ortaöğretim kurumuna, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci taşınmayacaktır. Ancak, ikili öğretim yapan ortaöğretim kurumuna sabahçı öğrenciler için bir, öğlenci öğrenciler için bir sefer olmak üzere bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilecektir.
 8. İl/ilçe belediye sınırları içinde taşıma yapılmayacaktır.

19.5 kilometreden daha az ve 30 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmayacaktır. Ancak, yerleşim birimlerindeki resmi yurt ve pansiyonların tam kapasite ile kullanımı sonrasında taşımalı ortaöğretim uygulaması kapsamına alınması gereken öğrenci bulunması durumunda, belirtilen üst sınır planlama komisyonunun kararı doğrultusunda aşılabilecektir.

 1. 30 km üzerindeki yerleşim birimleri ile taşıması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler, ilgi (c) Kanun ve ilgi (d) Yönetmelik esasları doğrultusunda Devlet Parasız Yatılılık Sınavları sonuçlarına göre yerleştirme işlemleri sonrasında açık kalan kontenjanlara yapılan mahalli sınavlara katılmaları için yönlendirilecek veya mahalli imkânlar çerçevesinde paralı yatılı olarak barınmaları sağlanacaktır.
 2. Taşımalı eğitimde her öğretim seviyesindeki (ilkokul, ortaokul, lise) öğrencilerin ayrı ayrı araçlarla taşınması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri birlikte, lise öğrencileri ise ayrı araçlarla taşınacaktır. Ancak, yerleşim yerlerinde az sayıda ortaokul öğrencisi bulunması, ders giriş çıkış saatlerinin yakın olması ve lise öğrencilerini taşıyan servislerde yer olması halinde ortaokul öğrencileri de aynı servise alınabilecektir.
 3. Taşıma yapacak araçların özellikleri, taşıt sürücüleri ile yüklenicilerin yükümlülükleri, sigorta ve diğer hususlar ilgi (e) Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

Taşımalı ortaöğretim kapsamında taşınan öğrencilere verilecek olan öğle yemeği yürürlükteki ihale mevzuatı hükümlerine göre satın alınacaktır. Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde ilgi (d) Yönetmelik hükümleri uygulanacak, yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve sağlık ve hijyen kurallarına uygunluğuna gerekli özen gösterilecektir.

 

 1. Pansiyonlu okullara taşınan öğrenciler ilgi (c) Kanunun 9. maddesi doğrultusunda bu okullarda verilen

  öğle yemeği hizmetinden yararlandırılabilecektir. Pansiyonlu okulların bu kapsamda verdiği yemek hizmeti

  giderleri taşımalı ortaöğretim ödeneğinden karşılanacaktır.
 2. Taşımalı Ortaöğretim için belirlenen esaslara uyulmak üzere, sadece taşımanın mahalli imkânlarla

  gerçekleştirilmesi durumunda, bu öğrencilere 24 üncü madde doğrultusunda öğle yemeği hizmeti

  verilebilecektir.
 3. İkili öğretim yapılan okullarda taşımalı eğitim kapsamında yemek hizmeti verilmeyecektir.
 4. Emniyet müdürlüğü ile iş birliği yapılarak taşımalı ortaöğretim kapsamında öğrenci taşıyan araç

  sürücülerinin uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda, eğitim öğretim yılı başında ve/veya

  uygun görülen zamanlarda eğitime alınması sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve Genelgede belirtilen görev ve sorumlulukların titizlikle yerine getirilmesini önemle rica

ederim.

Ömer DİNÇER

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook'a Ekle Google Ekle Yumile Ekle Yahoo Ekle Msn Ekle Netspace Ekle Ask Ekle Clesto Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Submit to Jeqq Spurl Ekle Technorati Ekle Newsvine Ekle Simpy Ekle BlinkList Ekle Shadows Ekle


18.05.2021 01:00:30
Bir Bilgi | Paylaş
Yunusların beyinlerinin insanlarınkinden daha büyük olduğunu...
DersDoktoru.comSitene Ekle
Bir Söz | Paylaş
Dünyada kusursuz iki insan vardır.
Biri ölmüştür, biri de doğmamıştır.

(Çin Atasözü)
DersDoktoru.com Sitene Ekle
Ders Animasyonları
Basit Makinalarla Ev Y...
Çiçeğin Kısımları ve T...
Kaldırma Kuvveti...
Tozlaşma...
Paramesyumda Taşıma...

Ders Sunuları
Kuvvet ve Hareket - Ya...
Atom Teorileri...
Atom hakkında çalışmal...
Bilim insanlarının at...
Atom ve Bilim Adamları...

Görüntülü Dersler
Osmanlı'nın Dağılma Dö...
Gaz Basıncı...
Genleşme...
Eylemsizlik...
Elektriklenme...

Ders Notları
Solunum Sistemi - İlkö...
Enerji Kaynakları ve G...
Denetleyici ve Düzenle...
Problem ve Problem Çöz...
Microsoft Excel 2007...

Bilim Adamları
Ebu'l Vefa...
Diyofantus...
Charles Hermite...
Charles Emile Picard...
Cabir Bin Eflah...

Deneyler
Çift Yarık Deneyi - Qu...
Plazmoliz ve Deplazmol...
Elektrik Sarkacı (Elek...
Yüklü Bir Ebonit Çubuğ...
Yapraktaki Stoma Hücre...

Terimler
Hücre içi sindirim...
Hücre dışı sindirim...
Humus...
Homospor...
Homonom metamerizm...

İnternet Adresleri
müzik listeleri...
Askermekani...
Ankara Bilgisayar Serv...
Chip Satışı...
Ankara Ev Taşıma...
Sitemiz tüm tarayıcılarla uyumludur. En uygun görüntüyü 1024x768 ve daha üzeri çözünürlükte; 32 bit renk derinliğinde elde edebilirsiniz... ...
Telif Hakkı © 2009 - LookMer. Tüm Hakları Saklıdır. | Lokman BAŞ