Sayfa Yükleniyor..Lütfen Bekleyiniz..
Ödevyap.net Web sitesine Hoşgeldiniz

Site Ekle
E-Mail:
Şifre:
• Üye Ol Şifremi Unuttum
Aktivasyon Mailim Gelmedi
Hızlı Gezin
Ana Sayfa
Bağlantılar
Becayiş
Bilim Adamları
Biliyor musun?
Deneyler
Ders Animasyonları
Ders Notları
Ders Sunuları
Download
Forum
Görüntülü Dersler
Güzel Sözler
İletişim
Makaleler
Merak Edilenler
Müzik Portalı
Onlinetest
Oyunlar
RSS Kaynaklary
Sınavlar
Terimler Sözlüğü
Top List
Video Paylaşım
YENi ARAYÜZ
Önemli Siteler
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sosyal Güvenlik
Resmi Gazete
Nüfus Genel Müdürlüğü
ÖSYM
Muhasebat
E-Devlet

Hızlı Erişim
TC Kimlik Sorgu
ÖSYM Sonuç
SSK Hizmet Süresi
E-Okul Veli
Ehliyet Sınav Sonuçları
ADNKS İstatistik
Seçim Sandığı Sorgula

Dost Siteler
KPSSdoktoru.com
DGSdoktoru.com
Web Avcısı

Tavsiyeler
WarezYükle.com
FenOkulu.net
Site Ekle

Aydın Elektrik
Erbaaliyiz.com
Mustafa Koç

Ödevyap.net | Ders Notları | Ders Animasyonları | Ders Sunuları | Ders Sunumları | Görüntülü Dersler | Online Testler | Bilim Adamları | Deney ler | Terimler | Forum |

TERIMLER SÖZLÜGÜ

«««Geri
[A] [B] [C] [Ç] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [İ] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [Ö] [P] [R] [S] [Ş] [T] [U] [Ü] [V] [Y] [Z] [Q] [W] [X]

kalp nedir? kamp nedir? kan nedir? kanser nedir? kara cüce nedir? karadelik nedir? karbon döngüleri nedir? karbon monoksit nedir? Karbondioksit nedir? Karbonhidrat nedir? karyolemma nedir? karyotip nedir? katabolizma nedir? kayasal gezegen nedir? kırmızı dev nedir? kimyasal enerji nedir? kinetokor nedir? kinetozom nedir? kitin nedir? kiyazma nedir? klorofil nedir? kloroplast nedir? kodon nedir? koenzim nedir? Kofaktör nedir?

kalp: Kalp, kanı vücudumuza pompalayan organdır. Yaklaşık bir yumruk büyüklüğündedir ve kendiliğinden kasılma özelliğine sahiptir. Akciğerimizin sağ ve sol bölümlerinin arasında, hafifçe sola yakın bir yerde bulunur. Akciğerimizin sol yarısının, sağ yarısından biraz küçük olmasının nedeni de budur. Kalbimiz dakikada 60 – 80 kez atar. Heyecanlandığımızda ya da koştuğumuzda bu sayı dakikada 200’e kadar çıkabilir.

kamp: Çadır, baraka gibi eğreti araçlardan oluşturulan konak yeri.

kan: Atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları) meydana gelmiş kırmızı renkli hayati bir sıvıdır. Kanın ana işlevi besin maddelerinin (oksijen, glikoz) ve yapısal elemanların sağlanması ve atık maddelerin (karbondioksit, laktik asit vs.) atılmasının sağlanmasıdır.

kanser: Kötücül urların anormal bir şekilde çoğalmasına verilen addır. Klinik özellikleri ve tedaviye gösterdikleri tepki açısından birbirinden son derece farklı çeşitli durumlara verilen genel ad. Bütün kanserlerde ortak olan özellik, bir hücre tipinin denetimsiz biçimde çoğalması ve normal dokuları kaplamasıdır. Bunun nedeni, hücre DNA'sının değişmesidir.

kara cüce: Bir beyaz cücenin milyonlarca yıl içinde soğumasıyla oluşan gökcismi.

karadelik: Uzayın, ışık dahil hiçbir şeyin, hatta bilginin bile kaçamadığı bir bölgesi. Küçük bir hacme sıkışmış büyük bir kütlenin çekim etkisi altında uzay-zamanın aşırı derecede eğrilmesi sonucu oluşur.

karbon döngüleri: Tüm canlılar, karbon içerikli bileşikler olan organik moleküllerden oluşur. Yani, karbon döngüsü oldukça önemlidir. Karbonun değişim havuzu atmosferdir. Atmosferde karbon karbon dioksit formunda bulunur. Karbon, biyotik topluluğa fotosentez yoluyla girer. Fotosentez işleminde, CO2 havadan alınır ve karbonhidrat yapmak için kullanılır. Diyagramdaki kutular içinde yazılı sayılar, belirli depolarda bulunan karbon miktarını gösteriyor. Oklarla gösterilen sayılar da, depolar arasındaki geçiş miktarlarını gösteriyor.Karbonun hareket ettiği başlıca 3 depo bulunur: atmosfer, biyota denilen karasal organizmalar ve okyanus. Atmosfer, karbon döngüsünde en önemli rolü oynar. Burada karbon, karbon dioksit formunda bulunur. Atmosferdeki karbon dioksit karasal besin zincirine fotosentez yoluyla bitkiler aracılığıyla girer. Bitkiler tarafından alınan karbonun bir kısmı solunum yoluyla yeniden atmosfere geri döner. Kalan karbon, bitki dokularının yapımında kullanılır. Daha sonra otçulların bitkileri yemesiyle besin zincirinde ilerler ya da bir kısmı bitkinin ölmesiyle ayrıştırıcılara geçer. Hayvanlar ve ayrıştırıcılar karbonu solunum yoluyla tekrar karbon dioksit olarak atmosfere salar. Kalan kısım da, ayrışarak toprağın bir parçası olur. Uzun bir zaman sonra, bunların bir kısmı sıkışarak petrol ve kömür gibi fosil yakıta dönüşür. Okyanuslar, atmosferdeki karbon dioksit seviyesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynarlar. Karbon içeren gazlar difüzyon yoluyla okyanus yüzeyi ve atmosfer arasında hareket eder. Su bitkilerinin de fotosentez için sudaki karbon dioksiti kullanmaları gerekir. Okyanus bitkileri de karbonu tıpkı karasal bitkiler gibi depolar. Okyanus hayvanları bu bitkileri yiyerek karbonu depolarlar. Daha sonra, solunum yoluyla karbon dioksiti yeniden suya bırakırlar. Okyanus bitkileri ve hayvanları öldüklerinde suda çürürler (ayrışırlar). Çürüyen bitki ve hayvanlar okyanusun dibine çökerek orada çözünür ya da okyanus dibine yerleşerek tortunun içine gömülürler. Bazı deniz canlıları da karbon gazını okyanus suyundan alır ve kabuklarını yapmak için kullanırlar. Bu canlılar öldüğünde karbon dolu kabukları çözünür ya da okyanus dibine yerleşir. Her ne kadar kayaların oluşumu ve aşınımı uzun bir zaman alsa da, bu süreç de karbonu sudan uzaklaştırır. Son olarak, okyanus dibinden yüzeye hareket eden su da karbonu taşır. Okyanusdaki karbonun bir kısmı da okyanus yüzeyinden atmosfere hareket eder.Karbon, bitkilerin soluması yoluyla yeniden atmosfere geçebilir ya da otçullar tarafından bitkilerin yenmesiyle bir üst beslenme düzeyine geçebilir. Her düzeyde karbonun büyük bir kısmı solunum yoluyla tekrar CO2 olarak atmosfere geri döner. Okyanuslar da, bikarbonat formunda büyük miktarda karbon tutar. Fosil yakıtların yakılması, atmosferde ki karbon dioksit miktarını yüksek oranda artırır. Son 40 yıl içinde atmosferdeki CO2’nin %30 oranında arttığı biliniyor.

karbon monoksit: Karbon ve oksijenden oluşan renksiz, kokusuz bir gaz. Kimyasal formülü CO.

Karbondioksit: Kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adı. Renk ve kokusu yoktur. Formülü CO2 şeklinde olup molekül ağırlığı 44.009 g/mol dür. Karbon içeren besin maddelerin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür.

Karbonhidrat: Hem canlının yapısına katılan hem de enerji sağlayan karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan organik bileşikler.

karyolemma: Hücre çekirdeğinin zarı.

karyotip: Kromozomların türe özgü sıralı düzenlenişi.

katabolizma: Hücrede metabolizmanın bir parçası olarak gerçekleştirilen yıkım olaylarının genel adı. Büyük moleküllerin basit yapılı moleküllere parçalanışıyla kimyasal enerji açığa çıkaran tepkimeler.

kayasal gezegen: Kayasal ve katı bir yüzeye sahip gezegenler.

kırmızı dev: Evriminin son aşamalarına doğru, aşırı genişlemiş ve yüzeyi biraz soğumuş dev yıldız.

kimyasal enerji: Maddelerin içinde depolanmış olan enerji.

kinetokor: Hücrenin bölünmesi sırasında, kromozomların iğ iplikçiklerini oluşturan mikrotübüllere bağlanmayı sağlayan özel proteinler. Sentromer.

kinetozom: Sillerin hücreden çıktıkları yerin hemen altında bulunan ve yapısı sentriyole benzeyen, mikrotübüllerin köken aldığı yapı.

kitin: Mantarların hücre duvarının (ve bazı böceklerin dış iskeletinin) esas bileşeni olan, oldukça dayanıklı ve sert bir tür nötr polisakkarit.

kiyazma: Mayozda homolog kromozomların kromatitlerinin birbirine tutunduğu ve crossing over olayının gerçekleştiği bölge.

klorofil: Çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosentez (özümleme) olayının meydana gelmesine sebep olan, yeşil renkli bir pigmenttir. Kloroplastların içinde bulunan, fotosentez tepkimelerinde güneş enerjisini soğuran ve kimyasal enerjiye çeviren, yapısında Magnezyum (Mg) içeren, yeşil renkli pigment.

kloroplast: İçinde klorofilleri taşıyan plastit, fotosentezin gerçekleştiği organel.

kodon: Amino asitleri şifreleyen 3’lü baz dizilimi.

koenzim: Enzimlerin aktivite gösterebilmeleri için gereksinim duydukları kompleks organik moleküllere koenzim denir.

Kofaktör: Enzimlerin aktivite gösterebilmeleri için gerekli olan, protein yapıda olmayan, genellikle metal iyonlarından(Fe+2, Mn+2, Zn+2gibi) meydana gelen yan gruplarına kofaktör denir.

Toplam kayitli terim: 52 - Sayfa: 1

«««Geri

20.10.2018 00:52:33
Bir Bilgi | Paylaş
Bir bardak taze şampanyanın içine bir kuru üzüm atarsanız üzüm asansör gibi bardağın altından üstüne üstünden altına sürekli dolaşır.
DersDoktoru.comSitene Ekle
Bir Söz | Paylaş
Birçok insan düşündüğünü sanır, aslında yaptıkları sadece önyargılarını yeniden düzenlemektir.
(William James)
DersDoktoru.com Sitene Ekle
Ders Animasyonları
Basit Makinalarla Ev Y...
Çiçeğin Kısımları ve T...
Kaldırma Kuvveti...
Tozlaşma...
Paramesyumda Taşıma...

Ders Sunuları
Kuvvet ve Hareket - Ya...
Atom Teorileri...
Atom hakkında çalışmal...
Bilim insanlarının at...
Atom ve Bilim Adamları...

Görüntülü Dersler
Osmanlı'nın Dağılma Dö...
Gaz Basıncı...
Genleşme...
Eylemsizlik...
Elektriklenme...

Ders Notları
Solunum Sistemi - İlkö...
Enerji Kaynakları ve G...
Denetleyici ve Düzenle...
Problem ve Problem Çöz...
Microsoft Excel 2007...

Bilim Adamları
Ebu'l Vefa...
Diyofantus...
Charles Hermite...
Charles Emile Picard...
Cabir Bin Eflah...

Deneyler
Çift Yarık Deneyi - Qu...
Plazmoliz ve Deplazmol...
Elektrik Sarkacı (Elek...
Yüklü Bir Ebonit Çubuğ...
Yapraktaki Stoma Hücre...

Terimler
Hücre içi sindirim...
Hücre dışı sindirim...
Humus...
Homospor...
Homonom metamerizm...

İnternet Adresleri
müzik listeleri...
Askermekani...
Ankara Bilgisayar Serv...
Chip Satışı...
Ankara Ev Taşıma...
Sitemiz tüm tarayıcılarla uyumludur. En uygun görüntüyü 1024x768 ve daha üzeri çözünürlükte; 32 bit renk derinliğinde elde edebilirsiniz... ...
Telif Hakkı © 2009 - LookMer. Tüm Hakları Saklıdır. | Lokman BAŞ