Sayfa Yükleniyor..Lütfen Bekleyiniz..
Ödevyap.net Web sitesine Hoşgeldiniz

Site Ekle
E-Mail:
Şifre:
• Üye Ol Şifremi Unuttum
Aktivasyon Mailim Gelmedi
Hızlı Gezin
Ana Sayfa
Bağlantılar
Becayiş
Bilim Adamları
Biliyor musun?
Deneyler
Ders Animasyonları
Ders Notları
Ders Sunuları
Download
Forum
Görüntülü Dersler
Güzel Sözler
İletişim
Makaleler
Merak Edilenler
Müzik Portalı
Onlinetest
Oyunlar
RSS Kaynaklary
Sınavlar
Terimler Sözlüğü
Top List
Video Paylaşım
YENi ARAYÜZ
Önemli Siteler
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Sosyal Güvenlik
Resmi Gazete
Nüfus Genel Müdürlüğü
ÖSYM
Muhasebat
E-Devlet

Hızlı Erişim
TC Kimlik Sorgu
ÖSYM Sonuç
SSK Hizmet Süresi
E-Okul Veli
Ehliyet Sınav Sonuçları
ADNKS İstatistik
Seçim Sandığı Sorgula

Dost Siteler
KPSSdoktoru.com
DGSdoktoru.com
Web Avcısı

Tavsiyeler
WarezYükle.com
FenOkulu.net
Site Ekle

Aydın Elektrik
Erbaaliyiz.com
Mustafa Koç

Ödevyap.net | Ders Notları | Ders Animasyonları | Ders Sunuları | Ders Sunumları | Görüntülü Dersler | Online Testler | Bilim Adamları | Deney ler | Terimler | Forum |

TERIMLER SÖZLÜGÜ

«««Geri
[A] [B] [C] [Ç] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [İ] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [Ö] [P] [R] [S] [Ş] [T] [U] [Ü] [V] [Y] [Z] [Q] [W] [X]

Effektör nedir? Egzotik nedir? Einstein halkası nedir? eklem nedir? Ekoloji nedir? Ekosistem nedir? Ektoderm nedir? Ektoparazit nedir? Ektoplazma nedir? Ekzoenzim nedir? ekzositoz nedir? elektrik tesisatı nedir? elektron mikroskobu nedir? Elytra nedir? embriyo nedir? embriyoloji nedir? Endemik nedir? Endoderm nedir? Endoparazit nedir? Endopeptidaz nedir? Endoplazma nedir? endoplazmik retikulum nedir? endosimbiyotik hipotez nedir? endositoz nedir? Enfeksiyon nedir?

Effektör: Sinir hücrelerinin bağlı olduğu ve sinirsel uyarılara karşı verilen cevabın yerine getirildiği bez, kas, hücre veya organlar, sonuçlandırıcı organlar.

Egzotik: Yerli olmayan canlılar.

Einstein halkası: Kütleçekimsel mercek etkisi nedeniyle, büyük bir kütlenin arkasında uygun bir yerde bulunan bir ışık kaynağının halka şeklinde beliren görüntüsü.

eklem: Eklem, iki ya da daha fazla kemiğin birbirine dokunduğu yerdir. Eklemlerimiz, farklı hareketleri kolaylıkla yapabilmemizi sağlar. Ancak kafatasımızda bulunan eklemlerimiz hareket etmez.

Ekoloji: Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılıklı ilişkileri araştıran bilim dalı. Doğanın yapısını ve işlevini araştıran bilim dalı (Canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır).

Ekosistem: Doğadaki canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşim bağlarıyla oluşturdukları sistem. Canlı organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan canlı organizmalarla, cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir. Ekosistem yaklaşımı, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenir. Bir alandaki canlı organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerine bakar. Bir ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur. Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir.

Ektoderm: Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan en dışta olanı, dış deri.

Ektoparazit: Başka bir canlının vücudu üzerinde parazit olarak yaşayan canlı, dış parazit.

Ektoplazma: Hücre içerisindeki sitoplazmanın çevresel veya dış bölgesi, dış plazma.

Ekzoenzim: Dış ortama salgılanan enzim.

ekzositoz: Hücre içinden hücre dışı ortama madde çıkarılması.

elektrik tesisatı: Elektrik enerjisinin bina içerisinde kullanılacak yerlere iletilmesini sağlayan kablo ağı.

elektron mikroskobu: 1930'da icat edilmiştir. Yine de 1952'ye kadar, canlı dokuları ile kolayca kullanılamamıştır. Çünkü uygun şekilde ince kesitler almak çok zordu. Elektron mikroskobu, ışık mikroskobu ile görünenden 500 kat daha küçük şeyleri görmemizi sağlamıştır.Ayrıca sanayi, metalurji, genetik, jeoloji, arkeoloji ve adli bilimler (kriminoloji) alanında da büyük hizmetler görmektedir.

Elektron mikroskobu, bir hücrenin farklı kısımlarının, muhtemelen nasıl göründüğünü anlamamızı da sağlamıştır. Fakat bir elektron mikroskobu ile börülebilenleri ve diğer yollar ile bulunabilenleri karşılaştırarak hücrelerin içinde neler olduğunu bulmakta daha iyi sonuç çıkarılır.

elektron mikroskoplarında, ışık yerine elektron kullanılır. Elektronun dalga boyu, ışığa göre birkaç bin defa daha küçük olduğu için, bu mikroskopla daha ayrıntılı görüntüler elde etmek mümkündür. Bazı elektron mikroskoplar, 0,2 nanometre (nm)lik cismi net gösterebilmekteyken, en iyi optik mikroskoplar 250 nm’lik bir güce sahiptir. Bir nanometre, 10 Angstrom olup, 10-10 metreye karşı gelir.

Elytra: Kın kanat, kitinleşmişi kanat yapısı.

embriyo: Çok hücreli diploid ökaryotlarda gelişimin ilk basamaklarından biri. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigot, çift sarmallı DNA moleküllerini içerir. Bitkiler, hayvanlar, ve bazı protistlerde zigot mitozla bölünerek çok hücreli canlıyı oluşturur. Embriyo terimi, bu gelişimin zigotun bölündüğü zamanla, gelişim basamağının başka basamağa geçmesine kadar olan ilk zamanlarını anlatmak için kullanılır. Zigotun gelişmesiyle oluşan genç organizma.

embriyoloji: Zigot oluşumunu, büyümesini ve gelişimini inceleyen bilim dalı. Gelişim biyolojisinin bir alt dalıdır.

Endemik: Alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan türlerdir. Belirli bölgeye ait canlı türleri.

Endoderm: Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan, en içte olanı, iç deri.

Endoparazit: Bir canlının vücudunun içinde parazit olarak yaşayan organizma.

Endopeptidaz: Protein molekülünün iç bağlarını hidrolize uğratan bir proteinaz türü.

Endoplazma: Hücre içerisindeki sitoplazmanın orta veya iç bölgesi, iç plazma.

endoplazmik retikulum: Kesecik ve kanalcıklardan oluşan, hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan, hücre içi zar ağı.

endosimbiyotik hipotez: Oksijenli solunum yapan bir bakterinin ilkel bir hücre içine girerek, konakçısıyla ortak yaşamaya başladığını ve ondan bağımsız olarak bölünmeye devam ettiğini ortaya koyarak, mitokondri ve kloroplast gibi özel organellerin ortaya çıkışını açıklamaya çalışan görüş.

endositoz: Hücre içine madde alımı.

Enfeksiyon: Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması. Bakteri, virüs, mantar yada protozoonların organizmaya girmesi durumu.

Toplam kayitli terim: 52 - Sayfa: 1

«««Geri

18.10.2018 16:42:15
Bir Bilgi | Paylaş
Soğan doğrarken sakız çiğnemek göz yaşarmasını önler.
DersDoktoru.comSitene Ekle
Bir Söz | Paylaş
Doğru yolda giden kaplumbağa eğri yolda giden yarış atını geçer.
(J. J. Rousseau)
DersDoktoru.com Sitene Ekle
Ders Animasyonları
Basit Makinalarla Ev Y...
Çiçeğin Kısımları ve T...
Kaldırma Kuvveti...
Tozlaşma...
Paramesyumda Taşıma...

Ders Sunuları
Kuvvet ve Hareket - Ya...
Atom Teorileri...
Atom hakkında çalışmal...
Bilim insanlarının at...
Atom ve Bilim Adamları...

Görüntülü Dersler
Osmanlı'nın Dağılma Dö...
Gaz Basıncı...
Genleşme...
Eylemsizlik...
Elektriklenme...

Ders Notları
Solunum Sistemi - İlkö...
Enerji Kaynakları ve G...
Denetleyici ve Düzenle...
Problem ve Problem Çöz...
Microsoft Excel 2007...

Bilim Adamları
Ebu'l Vefa...
Diyofantus...
Charles Hermite...
Charles Emile Picard...
Cabir Bin Eflah...

Deneyler
Çift Yarık Deneyi - Qu...
Plazmoliz ve Deplazmol...
Elektrik Sarkacı (Elek...
Yüklü Bir Ebonit Çubuğ...
Yapraktaki Stoma Hücre...

Terimler
Hücre içi sindirim...
Hücre dışı sindirim...
Humus...
Homospor...
Homonom metamerizm...

İnternet Adresleri
müzik listeleri...
Askermekani...
Ankara Bilgisayar Serv...
Chip Satışı...
Ankara Ev Taşıma...
Sitemiz tüm tarayıcılarla uyumludur. En uygun görüntüyü 1024x768 ve daha üzeri çözünürlükte; 32 bit renk derinliğinde elde edebilirsiniz... ...
Telif Hakkı © 2009 - LookMer. Tüm Hakları Saklıdır. | Lokman BAŞ