DersDoktoru.Com

Haber Detay - MEB Yönetici Değerlendirme Formu ve Soruları

30.7.2014 23:41:50-3606
Öğretmenler Kurulunca Seçilen Öğretmen Soruları - Değerlendirme Bitiş Tarihi:15.08.2014

Değerlendirme işlemleri http://yonetici.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Giriş yaptıktan sonra site üzerinde güvenlik sorusu ve cevabı belirlemeniz gerekiyor ayrıca, mail adresinizi de girmeniz gerekiyor.
Müdürlerin değerlendirmesinde bulunacak kişi ve kurumlar şunlar olacak;

    İlçe Mili Eğitim Müdürleri,
    Şube Müdürleri,
    Öğretmenler, (En kıdemli, en kıdemsiz ve iki tane okulda seçilen öğretmen )
    Okul Aile Birliği Başkanı ve Başkan Yardımcısı
    Öğrenci Meclisi Başkanı

tarafından değerlendirilecek Okul Müdürleri, değerlendirme Sonucunda 75 ve üzeri puan aldığı taktirde görev süresi uzatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre değerlendirme yapacak olan okullardaki okul aile başkanları, başkan yardımcıları, okul meclisi başkanları, öğretmenler tespit edildi ve sisteme girildi. Bunlara şifre verildi. Birbirlerini görmeyecek şekilde değerlendirme yapılacaklar. Bundan sonraki süreçte yine biz de Milli Eğitim’de değerlendirme yapacak Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri belirlendi.
 
Takvim çerçevesinde 14 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında bu değerlendirmeler yapılacak. Belirlenen kişiler, görev süresi 4 yılı dolan okul müdürleri ile ilgili değerlendirme yapacaklar. Bu değerlendirme sonunda 15 Ağustos’tan sonra belli olacak 75 puan ve üzeri puanı alan okul müdürü isterse kendi okulunda bir 4 yıl daha görevli olarak devam edecekler. 75 puanı alamayanların okulu da boş kalmış olacak. Bakanlığın belirlediği mevzuat çerçevesinde görevlendirmeler yapılacak.

Değerlendirme Bitiş Tarihi:15.08.2014
Öğretmenler Kurulunca Seçilen Öğretmen  Soruları

 1. Öğretmenlerin eğitim kurumu yönetimine etkin katılımını sağlamak için görüşlerini alır.
 2. Öğretmenleri ve öğrencileri motive edici çalışmalar planlar, katılır ve destekler.
 3. Öğretmenlere yönelik memnuniyet anketleri yaparak, onların ihtiyaçlarını ve sorunlarını analiz eder ve değenlendirir.
 4. Olumlu eleştiriye açık katılımcı yönetim yaklaşımını kullanır ve teşvik eder, kurumda gücene dayalı duygusal bir etki yaratır.
 5. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine uyum ve katılımını kaynaştırma etkinlikleriyle destekler.
 6. Öğretmenlerin materyal hazırlama ve geliştirmelerine fırsat verir ve estetik anlayışın gelişmesine katkıda bulunur.
 7. Kurumun fiziksel koşullarını (ısı, ışık, ses durumu vb.) kurumun amaçlarını destekleyecek biçimde düzenlenmesini sağlar.
 8. Adil bir yönetim anlayışı sergiler ve kurumda çalışanların moralini yükseltir.
 9. Açık, anlaşılır ve herkes tarafından kabul gören performans ölçekleri geliştirir, eğitim planlaması yapar.
 10. Değerlendirme ve performans kriterlerini, prosedürlerini ve kurallarını bütün personele duyurur.
 11. Kurul toplantılarında, zümrelerde, konferanslarda öğretmenlerle, öğretmen ve öğrenci performans standartlarını tartışır.
 12. Öğrencilerinin ve öğretmenlerinin, etkili performanslarını takdir eder ve onları ödüllendirir.
 13. Okulun bilimsel projelere ve olimpiyatlara katılması yönünde planlar yapar, uygular, süreçleri raporlar.
 14. İnsanların sahip oldukları sosyal farklılıkları ve eğilimleri bilir, anlar ve saygı duyar.
 15. Eğitimde meydana gelen yenilikleri ya da değişimleri izler, izlenimlerini eğitim çalışanlarıyla paylaşır.
 16. Okulda müzik, spor, resim vb. kulüp faaliyetlerinin etkinliğini sağlar.
 17. Öğrencilerin eğitimdeki başarılarını etkileyen çevresel engelleri ortadan kaldırıcı tedbirler alır, süreçleri ve sonuçları raporlar.
 18. Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve akademik etkinliklerle, okulun ulusal ve uluslararası proje ve olimpiyatlara katılımını sağlar.
 19. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte disiplin problemlerini birlikte çözümlemek için çalışmalar yapar.
 20. Eğitim Kurumunun tertip ve düzeni ile hijyen kurallarına uygun olarak temizliğini sağlar.Tarih : 30.7.2014 23:41:50
Güncelleme :
Hit : 3606